Akrobaten

Akrobaten (‘the acrobat’) is a 206-meter long pedestrian bridge that stretches across the tracks of Oslo central station, connecting the two areas Grønland and Bjørvika. It is designed by L2 Architects, a firm located in Oslo.

Akrobaten er en gangbro over sporområdet ved Oslo sentralstasjon som forbinder områdene Grønland og Bjørvika som en del av Stasjonsallmenningen.

En kald vinterdag 24. Januar 2016

Broen forbinder Annette Thommessens plass ved Schweigaards gate på nordsiden av Oslo S og Stasjonsallmenningens sydlige del som løper ut i Dronning Eufemias gate. Den fikk høsten 2011 navnet Akrobaten av bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo. Navnet henspiller på broens luftige og spenstige konstruksjon.

Min sønn på broen 11. Januar 2015

Broen er er en 206 meter lang fagverksbro med et hovedspenn på 67 meter. Bjørvika Infrastruktur AS var byggherre for anlegget, som er tegnet av Rambøll Norge og L2 Arkitekter. Den er bygget av 650 tonn stål og kostet 125 mill. kr. På broen er det montert 30 lyskastere. Arbeidet med broen startet våren 2009 og den ble offisielt åpnet 9. april 2011 av ordfører Fabian Stang. Broelementene er laget i Kaliningrad i Russland.[2] Bygging av vann- og kloakkanlegget Midgardsormen, som går under Annette Thommessens plass, medførte sprekkdannelser i trappene fra broen til plassen.

I 2012 vant broen førsteprisen i kategorien gang- og sykkelbroer i ECCS 12 – European Award for Steel Bridges.

Text source: Wikipedia. Photos: My Oslo Norway