Torshovdalen

Torshovdalen (not to be confused with Torshov Park) is another park area in Oslo.

The park is located between Torshov in the west, sinsen in the east, Rosenhoff and Rodeløkka in the southeast and south and Gjøvikbaken in the north.

In connection with the development of Torshov, bulding engineer Marius Røhne made sure that this area was spared development in the 1934 regulation plan.

The Torshov Valley entered here into a contionous park belt and walkways through the city.

The reason was the beginning of thinking about the need for light, fresh air and and access to the nature for the city`s population with the positive impact this had on public health.

However, buying and designing the area took time and was delayed b by the occupation during World War II.

In June 2014, the scuplture”HODET N.N.” by Marianne Heske was unveiled on the plateau in the middle of the park, as part of the project “Sculpturstopp”.

Text source: Wikipedia – Photos: My Oslo Norway

 

Torshovparken

Torshov is a neighborhood north of Grünerløkka and Lilleborg in the borough Sagene in Oslo, Norway.

Torshovparken (ikke å forveksle med Torshovdalen) er en stor park på Torshov i Oslo, anlagt på 1920-tallet som en del av Torshovbyen, boligområdet som ble bygget ut i kommunal regi.

Parken avgrenses av Agathe Grøndahl gate i nord, Johan Svendsens gate i sydøst, Hegermanns gate i syd og Per Kvibergs gate i vest. Parken ligger i bydel Sagene.

Torshovparken er 41 mål i utstrekning og ligger på en naturlig høyde, som ble øket med overskuddsmasser fra utbyggingen. Det er utsikt mot byen og fjorden fra toppunktet (87 meter over havet) midt i parken, der musikkpaviljongen er plassert i enden av en allé mot nord.

Torshovparken er stilmessig på overgangen mellom den formale parkstilen, med symmetri og streng orden og ofte musikkpaviljong som midtpunkt, og funksjonalistisk parkstil, med enkelhet og åpne gressflater, bevaring av opprinnelig terreng, tilrettelegging for barn og unges aktiviteter, og nordiske treslag.

I skråningen mot syd og øst er det store plener tenkt for aking og skilek. Nord i parken ligger en dam og en nedlagt barnepark.

I sommersesongen arrangeres konserter i parken av lokale skolekorps og andre, blant annet festivalen Musikkfest Oslo, og filmfremvisning.

 I parken er det tre skulpturer:

  • byste av Fernanda Nissen, parkutvalgets første formann, utført av Wilhelm Rasmussen, plassert syd i parken, avduket 1931
  • barneskulptur, utført av Sigri Welhaven, ved lekeplassen i det nordvestlige hjørnet av parken, avduket 1928
  • byste av komponisten Jolly Kramer-Johansen, som bodde hele sitt liv på Torshov, utført av sønnen Willy Kramer-Johansen, avduket 1. mai 2002 i forbindelse med markeringen av 100-årsdagen for hans fødsel

Text source: Wikipedia – Photos: My Oslo Norway